Naučni projekat “HISTORIJSKI POGLEDI 2022”, Tuzla, 18. i 19. 11. 2022.

Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla
organizuje

Naučni projekat “HISTORIJSKI POGLEDI 2022”
u okviru kojeg se održava:


Međunarodna naučna konferenecija
“OBNOVA NEZAVISNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE – 30 GODINA POSLIJE. Društveno-politički i privredni kontekst”
Predstavljanja izdanja Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla, publikovanih u 2022. godini.

Naučni projekat finansijski podržali:

Federalno ministartsvo obrazovanja i nauke i BH Telecom.

Tuzli, 18. i 19. novembar 2022. godine sa početkom u 18:00 sati.
Hotel “Vertigos” Tuzla (Kulina bana 2).

U prillogu Plakat i Program.