O nama (About us)

Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla (CIMOSHIS Tuzla) je naučno i strukovno udruženje, a osnovano je s ciljem proučavanja i promicanja historijskih znanja i vrijednosti. Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla je neprofitabilno udruženje, koje okuplja naučnike, stručnjake i zaljubljenike u historijsku nauku. Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla kao što je već pomenuto ima svoje organe: izvršnog direktora, Upravni odbor i Skupštinu, a radi u skladu sa odredbama Zakona o udruženjima-udrugama i odredaba Statuta Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla kao najvišeg pravnog akta.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

  • Proučavanje i istraživanje pitanja i tema iz moderne i savremene historije za članove Udruženja,
  • Razvijanje i snaženje svijesti kod članova Udruženja za ovu naučnu oblast o važnosti moderne i savremene historije,
  • Organizovanje naučnih i stručnih sadržaja: kongresa, konferencija (domaćih i stranih), okruglih stolova, simpozija, tribina, promocija, studijskih i istraživačkih putovanja, razmjena iskustava sa znanstvenicima (naučnicima) u zemlji i inostranstvu,
  • Publikovanje naučnih i stručnih publikacija koje se odnose na pitanja iz moderne i savremene historije za članove Udruženja,
  • Saradnja sa drugim i sličnim Udruženjima u zemlji i inozemstvu, a u cilju istraživanja i promovisanja znanja vezanih za modernu i savremenu historiju.
  • Afirmacija i unapređenje naučno istraživačkog rada na polju moderne i savremene historije,
  • Podizanje svijesti i edukacija o važnosti savremene i moderne historije za članove Udruženja.