Kontakt (Contact us)

Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla (CIMOSHIS Tuzla)

Adresa: Dr. Fuada Idrizbegovića 26, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Email: cimoshis@gmail.com — historijski.pogledi@cimoshis.org

Izvršni direktor CIMOSHIS-a Tuzla: prof. dr. Izet Šabotić — Telefon: +387 061 869 754

Kontakt osoba: mr. Jasmin Jajčević, sekretar CIMOSHIS-a Tuzla i sekretar Redakcije “Historijski pogledi” — Telefon: +387 062 931 542

Glavni i odgovorni urednik “Historijskih pogleda”: prof. dr. Sead Selimović — Telefon: +387 061 888 254

Center for Research of Modern and Contemporary History Tuzla

Address: Dr. Fuada Idrizbegovića 26, 75000 Tuzla, Bosnia and Herzegovina

Email: cimoshis@gmail.com — historijski.pogledi@cimoshis.org

Executive Director CIMOSHIS Tuzla: prof. dr. Izet Šabotić — Telephone: +387 061 869 754

Contact person: mr. Jasmin Jajčević, Secretary CIMOSHIS Tuzla and Secretary of the Editorial Board “Historical Views” — Telephone: +387 062 931 542

Editor in Chief of “Historical Views”: prof. dr. Sead Selimović — Telephone: +387 061 888 254

Forma za kontakt – Contact form: