Kontakt (Contact us)

Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla

Adresa: Dr. Fuada Idrizbegovića 26, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Email: cimoshis@gmail.com

Kontakt osoba: Jasmin Jajčević, sekretar Redakcije “Historijski pogledi” — Telefon: +387 062 931 542

Glavni i odgovorni urednik “Historijskih pogleda”: prof. dr. Sead Selimović — Telefon: +387 061 888 254

Center for Research of Modern and Contemporary History Tuzla

Address: Dr. Fuada Idrizbegovića 26, 75000 Tuzla, Bosnia and Herzegovina

Email: cimoshis@gmail.com

Contact person: Jasmin Jajčević, Secretary of the Editorial Board “Historical Views” — Telephone: +387 062 931 542

Chief Editor of “Historical Views”: prof. dr. Sead Selimović — Telephone: +387 061 888 254

Forma za kontakt – Contact form: