Novosti i aktivnosti Centra

Naučna manifestacija “HISTORIJSKI POGLEDI 4”

Naučna manifestacija “HISTORIJSKI POGLEDI 4”

Centar za istraživanje moderne i savremene historije Cimoshis Tuzla U petak i subotu, 19. i 20. novembra 2021. godine će održati Naučnu manifestaciju “HISTORIJSKI POGLEDI 4” Ista će se održati u Hotelu “Vertigos” Tuzla sa početkom u 18 sati. U okviru manifestacije održava se: – Predstavljanje izdanja Centra za istraživanje moderne i savremene historije CimoshisRead more about Naučna manifestacija “HISTORIJSKI POGLEDI 4”[…]

OBJAVLJEN NOVI BROJ ČASOPISA “HISTORIJSKI POGLEDI”, BR. 6, Tuzla 2021.

OBJAVLJEN NOVI BROJ ČASOPISA “HISTORIJSKI POGLEDI”, BR. 6, Tuzla 2021.

U izdanju Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla publikovan je novi broj časopisa HISTORIJSKI POGLEDI//HISTORICAL VIEWS, god. IV, br. 6, Tuzla 2021, 425 str. Šesti broj časopisa “Historijski pogledi”, rezultat je kontinuiranog rada Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla i saradnika Časopisa. Autori radova i Redakcija trudili su se da iRead more about OBJAVLJEN NOVI BROJ ČASOPISA “HISTORIJSKI POGLEDI”, BR. 6, Tuzla 2021.[…]

OBJAVLJENA KNJIGA PROF. DR. SEADA SELIMOVIĆA

OBJAVLJENA KNJIGA PROF. DR. SEADA SELIMOVIĆA

U izdanju Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla obavljena je knjiga prof. dr. Seada Selimovića “ZA JEDINSTVO DOMOVINE I SLAVU DINASTIJE: Školstvo u Bosni i Hercegovini za vrijeme Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca”, Tuzla 2021, 442 str. Nakon Velikog rata 1918. godine na Balkanskom poluotoku su južnoslavenski narodi realizirali jugoslovensku ideju. Višestoljetne ambivalencijeRead more about OBJAVLJENA KNJIGA PROF. DR. SEADA SELIMOVIĆA[…]

OBJAVLJENA KNJIGA PROF. DR. SENAIDA HADŽIĆA

OBJAVLJENA KNJIGA PROF. DR. SENAIDA HADŽIĆA

U izdanju Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla i Arhiva Tuzlanskog kantona iz štampe je izašla nova publikacija prof. dr. sc. Senaid HADŽIĆ, “VELIKI ZAOKRET: Bosna i Hercegovina u vremenu tranzicije (od 1880-ih do 1950-ih)”, Tuzla 2021, 493 str. Historijom ekonomske tranzicije Bosne i Hercegovine, posebno za period poslije Drugoga svjetskog rata, nisu seRead more about OBJAVLJENA KNJIGA PROF. DR. SENAIDA HADŽIĆA[…]

SPORAZUM O SARADNJI IZ OBLASTI NAUKE I KULTURE između Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla i Instituta za društvena i religijska istraživanja Tuzla

SPORAZUM O SARADNJI IZ OBLASTI NAUKE I KULTURE između Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla i Instituta za društvena i religijska istraživanja Tuzla

Dana 14. 06. 2021. godine, u prostorijama Instituta za društvena i religijska istraživanja Tuzla potpisan je Sporazum o saradnji iz oblasti nauke i kulture između Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla i Instituta za društvena i religijska istraživanja Tuzla. Sporazumne strane su se usaglasile da zajednički rade na unapređenju, afirmaciji i prezentaciji naučnihRead more about SPORAZUM O SARADNJI IZ OBLASTI NAUKE I KULTURE između Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla i Instituta za društvena i religijska istraživanja Tuzla[…]

Promocija izdanja Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla na Petom HISTORY FEST-u

Promocija izdanja Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla na Petom HISTORY FEST-u

U okviru Petog HISTORY FEST-a (Sarajevo, 8. juni – 12. juni 2021. godine) u organizaciji UDRUŽENJA ZA MODERNU HISTORIJU/UDRUGA ZA MODERNU POVIJEST SARAJEVO održati će se PROMOCIJA IZDANJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE MODERNE I SAVREMENE HISTORIJE Tuzla 1. Drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine 1992-1995. godine, (Sead Selimović, Izet Šabotić), Tuzla 2017, str. 574. (suizdavači).Read more about Promocija izdanja Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla na Petom HISTORY FEST-u[…]

OBJAVLJEN NOVI BROJ ČASOPISA “HISTORIJSKI POGLEDI”, BR. 5, Tuzla 2021.

OBJAVLJEN NOVI BROJ ČASOPISA “HISTORIJSKI POGLEDI”, BR. 5, Tuzla 2021.

U izdanju Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla publikovan je novi broj časopisa HISTORIJSKI POGLEDI//HISTORICAL VIEWS, god. IV, br. 5, Tuzla 2021, 347 str. Rezultat je to kontinuiranog rada Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla. Bez obzira na otežane uslove rada, istraživanja i pisanje radova, usljed pandemije izazvane pojavom korona virusa,Read more about OBJAVLJEN NOVI BROJ ČASOPISA “HISTORIJSKI POGLEDI”, BR. 5, Tuzla 2021.[…]

OBJAVLJENA KNJIGA PROF. DR. IZETA ŠABOTIĆA

OBJAVLJENA KNJIGA PROF. DR. IZETA ŠABOTIĆA

U izdanju Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla iz štampe je izašla nova publikacija prof. dr. Izeta Šabotića: “TVRDA KORA I KRVAVE BRAZDE: Agrarna reforma i kolonizacija u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1948. godine”, Tuzla 2021, 369 str. Agrarna reforma i kolonizacija u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1948. godine“.Read more about OBJAVLJENA KNJIGA PROF. DR. IZETA ŠABOTIĆA[…]

SPORAZUM O SARADNJI IZ OBLASTI NAUKE I KULTURE između Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla i JU Arhiv Tuzlanskog kantona

SPORAZUM O SARADNJI IZ OBLASTI NAUKE I KULTURE između Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla i JU Arhiv Tuzlanskog kantona

Dana 04. 05. 2021. godine, u prostorijama Arhiva Tuzlanskog kantona potpisan je Sporazum o saradnji iz oblasti nauke i kulture između Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla i JU Arhiv Tuzlanskog kantona. Sporazumne strane su se usaglasile da zajednički rade na unapređenju, afirmaciji i prezentaciji naučnih i kulturnih vrijednosti kroz realizaciju slijedećih projekata:Read more about SPORAZUM O SARADNJI IZ OBLASTI NAUKE I KULTURE između Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla i JU Arhiv Tuzlanskog kantona[…]

PREDSTAVLJEN ČASOPIS “HISTORIJSKI POGLEDI”, GOD. III, BR. 4, TUZLA 2020

PREDSTAVLJEN ČASOPIS “HISTORIJSKI POGLEDI”, GOD. III, BR. 4, TUZLA 2020

U organizaciji Centra za istraživanja moderne i savremene historije Tuzla Dana, 8. april 2021. godine u Hotelu “Minero-Rudar” u Tuzli, održano je predstavljanje časopisa “HISTORIJSKI POGLEDI”, god. III, br. 4, Tuzla 2020. Časopis “Historijski pogledi”, br. 4 predstavili su: prof. dr. Sead Selimović, glavni i odgovorni urednik i prof. dr. Izet Šabotić, urednik Moderator: mr.Read more about PREDSTAVLJEN ČASOPIS “HISTORIJSKI POGLEDI”, GOD. III, BR. 4, TUZLA 2020[…]