O nama

O nama

Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla (CIMOSHIS Tuzla) je naučno i strukovno udruženje, a osnovano je s ciljem proučavanja i promicanja historijskih znanja i vrijednosti. Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla je neprofitabilno udruženje, koje okuplja naučnike, stručnjake i zaljubljenike u historijsku nauku. Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla ima slijedeće organe: izvršnog direktora, Upravni odbor i Skupštinu, a radi u skladu sa odredbama Zakona o udruženjima-udrugama i odredaba Statuta Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla kao najvišeg pravnog akta.

Projekti Centra

Novosti i aktivnosti