PUBLIKOVAN ČASOPIS HISTORIJSKI POGLEDI//HISTORICAL VIEWS, god. V, br. 7, Tuzla 2022.

Poštovane kolege, prijatelji naučne misli, dragi saradnici!

PUBLIKOVAN ČASOPIS HISTORIJSKI POGLEDI//HISTORICAL VIEWS, god. V, br. 7, Tuzla 2022, 519 str.

Sa zadovoljstvom možemo objaviti da je časopis “Historijski pogledi”, br. 7, dostupan u Printanoj verziji i Online.

Sedmi broj časopisa Historijski pogledi sadrži rubrike Članci, Prikazi i Izvještaji. Osim toga, dati su i Popis publikacija štampanih u izdanju Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla, te Upute autorima. Rubrika Članci sadrži 17 radova, rubrika Prikazi četiri rada i rubrika Izvještaji jedan rad.

U Časopisu su, dakle, objavljena 22 rada. Svi radovi su recenzirani i kategorizirani. Objavljeni radovi tretiraju važna pitanja iz moderne i savremene historije Bosne i Hercegovine. Zahvaljujemo se svim autorima radova, saradnicima, kolegama, prijateljima iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Mađarske, koji su svojim radovima doprinijeli da sedmi broj časopisa Historijski pogledi ugleda svjetlo dana.

Rad, trud, entuzijazam su glavni motivi, po kojima članovi Cimoshis Tuzla i Redakcije časopisa „Historijski pogledi“ rade, kako bi se u 21. stoljeću historijska nauka podigla na veći nivo, na kojima kolege u susjedstvu, Europi i Svijetu, rade godinama unazad i u tome uspijevaju, zahvaljujući zajedništvu, upornošću itd.

Projekat časopis „Historijski pogledi“ predstavlja jedan takav poduhvat, gdje se nastoji historijska nauka u Bosni i Hercegovini izdići iz „lokalne“ sredine i dospjeti na europsku i svjetsku razinu.

Cimoshis Tuzla je naučna asocijacija, koja okuplja nekoliko članova i saradnika, koji sa odricanjem i entuzijazmom radi, kako bi se jedan časopis kao što su „Historijski pogledi“ podigao na veći nivo. Naravno, svaki rad ima i pozitivnih i negativnih strana, ali to je sastavni dio naučnog, stručnog i svakog drugog rada, i u svemu tome treba imati razumjevanje, a ne tražiti „iglu u plastu sijena“, kako bi se projekat „ocrnio“.

Za pet (5) godina izlaženja časopisa „Historijski pogledi“, izašlo je sa ovim novim ukupno sedam (7) brojeva, a od 2020. godine izlazi dva puta godišnje, što predstavlja jedan veliki napor, odricanje, požrtvovanost i entuzijazam članova Cimoshis Tuzla i vrijedan hvale projekat, na osnovu kojih je veliki broj saradnika „napredovao“ u naučnom zvanju.

Da je časopis „Historijski pogledi“ kvalitetan i sadržajan potvrđuje i činjenica da je on indeksiran u 37 međunarodnih naučnih i bibliografskih baza, među kojima i u onim od svjetskog značaja, poput međunarodne SCOPUS baze, što je između ostalog i potvrda vrijednosti ovog časopisa. Časopis „Historijski pogledi“ u elektronskoj formi dostupan je u 322 biblioteke Europe i Svijeta.

Pozivamo kolege historičare, te naučnike i stručnjake iz srodnih nauka na saradnju, da svojim člancima iz moderne i savremene historije daju doprinos izlaženju narednih brojeva časopisa „Historijski pogledi“. Novi br. 8, časopisa „Historijski pogledi“ planiran je za kraj novembra, početkom decembra 2022. godine.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.7

https://pogledi.cimoshis.org/historijski-pogledi-br-7…/