Naučni projekat “HISTORIJSKI POGLEDI 2023”, Tuzla, 17. i 18. 11. 2023. godine

Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla
organizuje


Naučni projekat “HISTORIJSKI POGLEDI 2023”
u okviru kojeg se održava:


Međunarodna naučna konferenecija
“BOSNA I HERCEGOVINA I GEOPOLITIČKE PROMJENE U EUROPI I SVIJETU (1699-2023)”


Predstavljanja izdanja Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla, publikovanih u 2023. godini.

Tuzli, 17. i 18. novembar 2023. godine sa početkom u 17:00 sati.
Hotel “Minero-Rudar” Tuzla

Naučni projekat finansijski podržali:
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona
BH Telecom

U prilogu Plakat i program.