OBJAVLJEN NOVI BROJ ČASOPISA “HISTORIJSKI POGLEDI”, BR. 5, Tuzla 2021.

U izdanju Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla publikovan je novi broj časopisa

HISTORIJSKI POGLEDI//HISTORICAL VIEWS, god. IV, br. 5, Tuzla 2021, 347 str.

Rezultat je to kontinuiranog rada Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla. Bez obzira na otežane uslove rada, istraživanja i pisanje radova, usljed pandemije izazvane pojavom korona virusa, autori i Redakcija su uložili maksimalne napore da se štampa ovaj broj Časopisa. Osim toga, Redakcija se trudila da Časopis, zbog otežanih uslova rada, ne izgubi na kvalitetu. Da je kvalitet Časopisa neosporan potvrđuje i činjenica da je isti indeksiran u 27 međunarodnih naučnih baza, te da su od ovoga broja svi radovi u DOI sistemu.

Peti broj časopisa Historijski pogledi sadrži rubrike Članci, Prikazi i Izvještaji. Osim toga, dati su i Popis publikacija štampanih u izdanju Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla, te Upute autorima. Rubrika Članci sadrži 13 radova, rubrika Prikazi pet radova, a rubrika Izvještaji jedan rad. U Časopisu je, dakle, objavljeno 19 radova. Svi radovi su recenzirani i kategorizirani.

Autori radova su iz Republike Poljske, Republike Bugarske, Republike Crne Gore, te Bosne i Hercegovine. Objavljeni radovi tretiraju važna pitanja iz moderne i savremene historije.

Zahvaljujemo se svim autorima radova, saradnicima, kolegama, prijateljima i donatorima koji su zaslužni za štampanje petog broja “Historijskih pogleda”.

Pozivamo kolege historičare, te naučnike i stručnjake iz srodnih nauka na saradnju, da svojim člancima iz moderne i savremene historije daju doprinos izlaženju narednih brojeva časopisa.

Više vidjeti: http://pogledi.cimoshis.org/

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.5

http://pogledi.cimoshis.org/historijski-pogledi-br-5…/