Novosti i aktivnosti Centra

SPORAZUM O SARADNJI IZ OBLASTI NAUKE

SPORAZUM O SARADNJI IZ OBLASTI NAUKE

Dugogodišnja uspješna saradnja Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla i Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu ozvaničena je potpisivanjem Sporazuma o saradnji. SPORAZUM O SARADNJI IZ OBLASTI NAUKE između Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla i Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog pravaRead more about SPORAZUM O SARADNJI IZ OBLASTI NAUKE[…]