OBJAVLJENA KNJIGA PROF. DR. SENAIDA HADŽIĆA

U izdanju Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla i Arhiva Tuzlanskog kantona iz štampe je izašla nova publikacija prof. dr. sc. Senaid HADŽIĆ, “VELIKI ZAOKRET: Bosna i Hercegovina u vremenu tranzicije (od 1880-ih do 1950-ih)”, Tuzla 2021, 493 str.

Historijom ekonomske tranzicije Bosne i Hercegovine, posebno za period poslije Drugoga svjetskog rata, nisu se historičari podrobnije bavili. Najviše je obrađivana politička historija, posebno historija KPJ–SKJ, dok je ekonomskim, kulturnim, obrazovnim i vjerskim prilikama u Bosni i Hercegovini, neopravdano posvećivana manja pažnja. Objavljene radove karakterizira usitnjenost tema i odsustvo cjelovitih zahvata. Takvo stanje pravdano je, između ostalog, nedostatkom historijskih izvora, posebno nesređenošću arhivske građe.

Ova knjiga ima za cilj da taj nedostatak bar ublaži. U pripremi knjige su istraženi, a u sadržaju prezentirani podaci (neobjavljeni i objavljeni historijski izvori, relevantna literatura, službeni listovi, štampa, periodika i sl.) koji govore o historijskom procesu preobražaja bosansko-hercegovačkog društva iz agrarnog u industrijsko na prelazu iz 19. u 20. stoljeće, u monarhističkoj Jugoslaviji, te, posebno, u vrijeme poslijeratne obnove i prvog petogodišnjeg plana (1945–1952). Odnosno ponuđeni su provjereni podaci na osnovu kojih se može pratiti jedan ovakav složen proces/tranzicija za koji je bilo potrebno konsultirati značajan broj arhivskih dokumenata. Najviše prostora dato je petogodišnjem planu ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine kojim su postavljena dva fundamentalna procesa: industrijalizacija i elektrifikacija Bosne i Hercegovine u jugoslavenskim okvirima, te zbivanjima u svezi sa ovim privrednim granama.

U sadržaju knjige dati su relevantni podaci o nekim, kako autor navodi, značajnim (ključnim) događajima koji su imali presudan značaj za odgovor na istraživačko pitanje. Sadržaj knjige je podijeljen u sedam zasebnih poglavlja koja stoje u čvrstoj međusobnoj povezanosti.

Potrebno je napomenuti da ponuđena knjiga polazi od dosadašnjeg naučnog dometa, ali elaborira i najnovija saznanja do kojih je autor došao tokom istraživanja u domaćim i inozemnim arhivima. Osim toga, knjiga donosi nove/značajne poglede o određenim, važnim pitanjima stanovništva Bosne i Hercegovine i ovih prostora u 20. stoljeću. Zbog svega naprijed navedenog, osnovna namjena ove knjige i jeste da se naučnoj i stručnoj, ali i široj javnosti, učine dostupnim naučni dometi bosanskohercegovačke historiografije o razdoblju u kojem je došlo do preobražaja/tranzicije bosansko-hercegovačkog društva iz agrarnog u industirjsko. No, ipak, autor smatra da u ovoj knjizi nije napisana cjelovita historija Bosne i Hercegovine za 20. stoljeće, te da će oni, koji se odvaže da nastave ispisivati – istraživati događaje iz 20. stoljeća imati solidnu osnovu da taj posao nastave i dovedu do kraja.

Sadržaj i Predgovor knjige možete pogledati ovdje.