Održan okrugli sto o značaju Drugog korpusa Armije RBiH

Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla uspješno je realizovao okrugli sto „Značaj Drugog korpusa ARBiH u odbrani Republike Bosne i Hercegovine u periodu 1992-1995. godine“  Okrugli sto je održan u Tuzli  24. septembra 2019. godine, sa početkom u 11 sati u Tuzli (Hotel Tuzla-sala za sastanke), u povodu 27. godišnjice od osnivanja Drugog korpusa ARBiH. Važno je napomenuti da je organizator prvobitno realizaciju okruglog stola planirao da održi u Muzeju Komande 2. pješadijskog (rendžerskog) puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, u kasarni i aedromu Dubrave (Živinice), međutim, uslijed nepredviđenih poslova koje je 2. pješadijski (rendžerski) puk imao, organizator je navedeni okrugli sto održao u Tuzli.

Osnivanjem Drugog korpusa ARBiH učinjen je značajan iskorak ka zaustavljanju agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i sprečavanju agresora da ostvari zacrtane velikodržavne ciljeve, sadržane u agresiji Bosne i Hercegovine. Zbog nemjerljivog doprinosa kojeg je dao Drugi korpus u odbrani od agresije neophodna je veća naučna i svaka druga pažnja o ovom važnom historijskom pitanju, kako bi se ukazalo na značaj i ulogu Drugog korpusa u odbrani Republike Bosne i Hercegovine.  Stoga i tema okruglog stola je: „Značaj Drugog korpusa ARBiH u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu 1992-1995.“

Realizaciju okruglog stola finansijski je podržalo Federalno ministarstvo za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilaškog rata.

Kroz okrugli sto izlagači su podsjetili na okolnosti i značaj Drugog korpusa u odbrani Republike Bosne i Hercegovine. U uvodnom dijelu učesnike okruglog stola je pozdravio prof. dr. Sead Selimović, izvršni direktor Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla, sa izlaganjem na temu: Značaj Drugog korpusa ARBiH u odbrani Republike Bosne i Hercegovine u periodu 1992-1995. godine

Pred gostima, kolegama i studentima, devet izlagača dalo je kratak osvrt na značaj Drugog korpusa ARBiH. Okrugli sto je zamišljen kao obostrana diskusija između učesnika, te je organizator u tom cilju kontaktirao tadašnje predstavnike vojne, civilne, političke, policajske strukture da uzmu učešće u radu okruglog stola, pored ovih učesnika sa historijske odnosno naučne strane, učešće su uzeli dva istaknta naučnika ispred Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla, koji su ujedno i autori monografije Drugi korpus ARBiH 1992-1995.

U radnom dijelu okruglog stola učešće je uzelo devet izlagača koji su kroz svoja izlaganja i sjećanja, ukazali na značaj Drugog korpusa ARBiH, i okolnostima u kojima je nastao i djelovao, naravno svako iz svog ugla posmatranja. Izlagači su bili slijedeći:

  • dr. Sead Selimović, Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla.
  • General Hazim Šadić,
  • General Vahid Karavelić,
  • dr. Salih Kulenović,
  • sc. Izet Hadžić,
  • sc. Selim Bešlagić,
  • sc. Mehmed Bajrić,
  • Mehmed Žilić,
  • dr. Izet Šabotić, Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla.

            Moderator okruglog stola bio je mr. sc. Omer Zulić član Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla.

Kako je istaknuto tom prilikom, značaj Korpusa u posljednjem ratu je ogroman ali mu se ne pridaje dovoljno pažnje. Podsjetili su da je Drugi korpus odbranio najveću teritoriju BiH, da je imao najveći broj boraca i da je iznjedrio 3 heroja. U historiografiji do sada nije dobio adekvatnu pažnju, zbog čega je značaj današnjeg okruglog stola poseban. Pored toga, učesnici smatraju da je potrebno činjenice iz prošlog rata prenositi i mlađim generacijama, učenicima osnovnih i srednjih škola, kao i studentima, jer se u nastavnim planovima i programima poklanja nedovoljno pažnje tom periodu.

U konačnici svrha održavanja okruglog stola bila je da se ne zaborave važni datumi koji su obilježili historiju Bosne i Hercegovine, a sve u cilju da se podigne svijesti široj društvenoj zajednici i posveti značajna pažnja ovom važnom segmentu historije Bosne i Hercegovine. Opravdanost se ogleda u činjenici da se uz pomoć organiziranja ovakvih okruglih stolova animira šira društvena zajednica, stručna, naučna i kulturna javnost, te razvija svijesti kod studenata i građana, odnosno šire društvene zajednice o značaju obilježavanja historijskih datuma koji su važni za očuvanje historijske posebnosti Bosne i Hercegovine. U konačnici okrugli sto je opravdao očekivanja organizatora, učesnika i gostiju, a za naredni period je najavljena realizacija i drugih sličnih projekata.

Video prilozi: