Historijski pogledi (Historical Views)

Časopis “Historijski pogledi”, čiji je izdavač Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla je pokrenut s ciljem pružanja dodatnog poticaja razvoju historijske nauke u Bosni i Hercegovini, osobito u proučavanju i istraživanju pitanja koja su vezana za modernu i savremenu historiju, kao  i stvaranju novog prostora za objavljivanje rezultata istraživanja iz oblasti historiografije, kako afirmiranim historičarima tako i mladim istraživačima, polaznicima postdiplomskih i doktorskih studija, profesorima historije, ali i drugim stručnjacima srodnih nauka koji mogu ponuditi radove u skladu sa naučnim i stručnim standardima časopisa. Historijski pogledi pokrenuti su temeljem svijesti da historijskoj nauci treba osigurati povoljniji status u naučnom životu Bosne i Hercegovine te u bosanskohercegovačkom društvu uopće, uključujući potrebu afirmacije historijskih uvida kao važne pretpostavke humanizacije društvenih odnosa u Bosni i Hercegovini i na prostoru bivše jugoslavenske države.


Glavni kriterij za objavljivanje radova u Historijskim pogledima jeste njihova naučna i stručna utemeljenost i kvalitet. Redakcija će rado objavljivati članke iz različitih historijskih područja, od političke, kulturne, privredne, vojne do intelektualne historije, od lokalnih tema do pitanja nacionalnog, regionalnog i šireg značaja. Struktura časopisa obuhvata članke, prikaze, izvještaje i aktivnosti Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla. Časopis Historijski pogledi izlazi jednom godišnje. Pratit će i objavljivati radove koji budu izlagani na naučnim konferencijama u okviru Naučne manifestacije Historijski pogledi. Časopis je indeksiran u C.E.E.O.L bazu sa sjedištem u Frankfurtu (Njemačka).

Članovi redakcije (Editorial board)

 • Izet Šabotić, Filozofski fakultet u Tuzli // Faculty of Philosophy, University of Tuzla (Bosnia and Herzegovina)
 • Husnija Kamberović, Filozofski fakultet u Sarajevo // Faculty of Philosophy, University of Sarajevo (Bosnia and Herzegovina)
 • Senaid Hadžić,  Filozofski fakultet u Tuzli  // Faculty of Philosophy, University of Tuzla (Bosnia and Herzegovina)
 • Academician dr. Šerbo Rastoder, Univerzitet Crne Gore, Akademija nauka Crne Gore // University of Montenegro, Montenegrin Academy of Sciences (Montenegro)
 • Zećir Ramcilović, Institut za nacionalnu historiju Skoplje // Institute for National History Skopje (Northern Macedonia)
 • Redžep Škrijelj, Univerzitet Novi Pazar // State University of Novi Pazar (Serbia)
 • Omer Zulić, CIMOSHIS // Center for the Study of Modern and Contemporary History Tuzla (Bosnia and Herzegovina)
 • Sead Selimović, Filozofski fakultet u Tuzli // Faculty of Philosophy, University of Tuzla (Bosnia and Herzegovina)
 • Adnan Velagić, Fakultet humanističkih nauka, Univerzitet “Džemal Bijedić” Mostar // Faculty of Humanities, University “Džemal Bijedić” in Mostar (Bosnia and Herzegovina)
 • Filip Škiljan, Institut za migracije i narodnosti Zagreb // Institute for Migration and Nationalities Zagreb (Croatia)
 • Denis Bećirović, Filozofski fakultet u Tuzli // Faculty of Philosophy, University of Tuzla (Bosnia and Herzegovina)