Okrugli sto: TUZLANSKA KAPIJA – UBIJANJE MLADOSTI 1995. NEKAŽNJENI RATNI ZLOČIN

Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla i

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu

organizuju

Okrugli sto: TUZLANSKA KAPIJA – UBIJANJE MLADOSTI 1995. NEKAŽNJENI RATNI ZLOČIN

Pokrovitelj: Grad Tuzla

Okrugli sto će biti održan u Tuzli, 23. maja 2022. godine sa početkom u 10:00 sati.

Memorijalni centar “Kapija” (Patriotske lige br. 5).

U prilogu plakat i program Okruglog stola!