Monografije i knjige (Monographs and books

Centar za istraživanje savremene i moderne historije Tuzla izdavač je slijedećih publikacija:

  1. Drugi  korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine 1992-1995, (Sead Selimović, Izet Šabotić), Tuzla 2017, 574 str. (suizdavači).
  2. Primjeri suživljenja: Bilješke o tuzlanskom kraju u 19. stoljeću, (Senaid Hadžić), Tuzla 2017,     467 str.
  3. Tojšići od srednjeg vijeka do 1958. godine, Knjiga I, (Damir Bošnjaković), Tuzla 2018, 189 str.
  4. Čifčijski odnosi i promjena vlasništva nad zemljom u Bosni i Hercegovini (1878-1918),              (Izet Šabotić), Tuzla 2019, 320 str.
  5.  Život, ljudi i događaji – Tuzla na razmeđu 19. i 20. stoljeća, (Izet Šabotić), Tuzla 2019, 383 str.
  6. Tvrda kora o krvave brazde: Agrarna reforma i kolonizacija u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1948. godine, (Izet Šabotić), Tuzla 2021, 369 str.
  7. Veliki zaokret: Bosna i Hercegovina u vremenu tranzicije (od 1880-ih do 1950-ih), (Senaid Hadžić), Tuzla 2021, 493 str.
  8. Za jedinstvo domovine i slavu dinastije: Školstvo u Bosni i Hercegovini za vrijeme Kraljevine Srba Hrvata i Slovenaca, (Sead Selimović), Tuzla 2021, 442 str.
  9. Ubijeni i protjerani: Promjene u etničkoj strukturi stanovništva Bosanskog podrinja od 1991. do 2013. godine pod utjecajem rata protiv Bosne i Hercegovine, (Sead Selimović), Tuzla 2022,       446 str.
  10. Brčko u periodu austrougarske uprave (1878–1918): Historijska građa i komentari, (Esaf Lević), Tuzla 2022, 363 str.