REALIZIRAN NAUČNI PROJEKAT “HISTORIJSKI POGLEDI 2023”

Centar za istaživanje moderne i savremene historije Cimoshis Tuzla je 17. i 18. novembra 2023. godine

u Hotelu “Minero-Rudar” Tuzla u Tuzli

uspješno realizovao NAUČNI PROJEKAT “HISTORIJSKI POGLEDI 2023”

u okviru kojeg je održano Predstavljanje časopisa Historijski pogledi, br. 9 i br. 10 publikovanih u 2023. godini i

Međunarodna naučna konferencija “Bosna i Hercegovina i geopolitičke promjene u Europi i svijetu (1699-2023)”

Na konferenciji je sudjelovao niz historičara iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, a referate su bili najavili i naučnici iz Bugarske.

Prezetirani su referati o raznim temama u vezi s geopolitičkim promjenana u svijetu od kraja 17. stoljeća do danas, te o uticaju tih promjena na stanje u Bosni i Hercegovini. Dominirala su pitanja o politici Rusije prema Balkanu iz historijske perspektive, te o ruskom uticaju danas, ali i o drugim uticajima (islamskog svijeta). Bilo je riječi i uticaju geopolitičkih promjena na politiku susjeda prema Bosni i Hercegovini, velikodržavnim projektima na Balkanu tokom 19.i 20. stoljeća, Londonskom mirovnom sporazumu 1913. i uticaju na muslimana Balkana, stavu velikih sila prema nezavisnosti Bosne i Hercegovine početkom 1990-ih, ali i nekim užim temama (muslimani i NOB, odnos bošnjačke emigracije prema procesima u BiH u vrijeme socijalizma, status i geopolitički položaj Kosovskog vilajeta početkom 20. stoljeća ….).

Konferencija je ponudila nove uvide u ključna pitanja uticaja geopolitičkih promjena na konkretne politike na Balkanu tokom historije. Upostavljane su i široke komparacije (Ukrajina, Gruzija, Azarbejdžan….), što je ovoj konferenciji dalo posebnu važnost. (https://historiografija.ba/article.php?id=2049).

Naučni projekat “Historijski pogledi 2023” finansijski su podržali , Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i sponzori.

Svima se srdačno zahvaljujemo!!!!

https://bhstring.net/tuzlauslikama/tuzlarije/viewnewnews.php?id=113981