SPORAZUM O SARADNJI IZ OBLASTI NAUKE I KULTURE između Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla i Instituta za društvena i religijska istraživanja Tuzla

Dana 14. 06. 2021. godine, u prostorijama Instituta za društvena i religijska istraživanja Tuzla potpisan je Sporazum o saradnji iz oblasti nauke i kulture između Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla i Instituta za društvena i religijska istraživanja Tuzla.

Sporazumne strane su se usaglasile da zajednički rade na unapređenju, afirmaciji i prezentaciji naučnih i kulturnih vrijednosti kroz realizaciju slijedećih projekata:

• Učešće i saradnja u realizaciji zajedničkih naučno-istraživačkih i izdavačkih projekata,

• Saradnja u realizaciji kulturnih sadržaja (izložbe, promocije knjiga),

• Zajedničko apliciranje za sufinansiranje realizacije projekata sa domaćim i međunarodnim učešćem,

• Razmjena naučnih i stručnih publikacija,

• Saradnja na projektima organizacije stručnih i naučnih skupova, konferencija, okruglih stolova i tribina, te ostalim oblicima saradnje.

Sporazum su potpisali Izvršni direktor CIMOSHIS-a Tuzla, prof. dr. Sead Selimović i direktor Instituta za društvena i religijska istraživanja Tuzla, dr. sc. Šefko Sulejmanović.

Potpisivanju Sporazuma prisustvovali su prof. dr. Izet Šabotić, predsjednik Upravnog odbora CIMOSHIS-a Tuzla , mr. sc. Omer Zulić, predsjednik Skupštine CIMOSHIS-a Tuzla, mr. Jasmin Jajčević, sekretar CIMOSHIS-a Tuzla i Emir Šečić, dipl. pravnik, sekretar Instituta za društvena i religijska istraživanja Tuzla.