Objavljen zbornik radova “MIGRACIJE I BRČKO”

U izdanju Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla iz štampe je izašla nova publikacija: MIGRACIJE I BRČKO, Zbornik radova, Tuzla 2020, 400 str.

Zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije “Migracije i njihov uticaj na društvena i privredna kretanja na širem području Brčkog od početka XVII do kraja XX stoljeća”, održane u Brčkom, 13. i 14. septembra 2019. godine.

Ukupno devetnaest autora bavilo se nizom tema, poput demografskih promjenam na području Brčkog, od osmanskog, austrougarskog i jugoslavenskog razdoblja do promjena u posljednjem ratu 1992-1996. i analize rezultata popisa stanovništva 2013. godine. U zborniku su objavljene rasprave o muslimanskim doseljenicima u Brčkom, o životu Jevreja, Roma, Cincara i Karavlaha, ali i o drugim aspektima demografskih promjena (kultura sjećanja na prisilne migracije, doprinos Alije Kučukalića razvoju Brčkog, migracijski narativi u usmenoj tradiciji i slično).

Sadržaj i Predgovor zbornika možete naći ovdje.