NAUČNA MANIFESTACIJA „HISTORIJSKI POGLEDI 2“ Međunarodna naučna konferencija „Bosna i Hercegovina u srpskim i hrvatskim koncepcijama od početka XIX stoljeća do 2019. godine“, Tuzla, 8. i 9. novembar 2019. godine

Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla je 8. i 9. novembra  2019. godinu održao Naučnu manifestaciju “Historijski pogledi 2” u okviru koje je realizirana Naučna konferencija pod nazivom „Bosna i Hercegovina u srpskim i hrvatskim koncepcijama od početka XIX stoljeća do 2019“. Ista je održana 8 i 9. novembra 2019. godine u Kongresnoj Sali Hotela „Minero-Rudar“ u Tuzli. Naučna konferencija je održava s ciljem podsjećanja na utjecaj srpske i hrvatske politike u Bosni i Hercegovini, kroz pojavu veliko (nacionalnih) ideja od strane prosvjetitelja i Srbije i Hrvatske počev od XIX stoljeća do 2019. godine. Srpska i hrvatska politika ima svoj utjecaj u svim sferama političkog, društvenog, privrednog i kulturnog života Bosne i Hercegovine, osobito kroz vječitu pretenziju na zaposjedanje područja Bosne i Hercegovine i smatranje da je Bosna i Hercegovina srpska odnosno hrvatska zemlja. Svi ovi događaji i procesi u kojima je srpska i hrvatska politika imala utjecaja imali su velikog utjecaja na cjelokupan privredni, društveni, politički, kulturni i prosvjetni život u Bosni i Hercegovini.     

Realizaciju Naučne manifestacije “Historijski pogledi 2”, finansijski je podržalo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, kao i sponzor BH Telecom. Medijski pokrovitelj Naučne manifestacije bila je Radio televizija Tuzlanskog kantona. Finansijsku podršku u izdavanju drugog broja časopisa Historijski pogledi pružilo je Federalno ministartstvo obrazovanja i nauke i Fondacija za izdavaštvo iz Sarajeva. 

 Riječ je o naučnoj konferenciji  visokog nivoa na kojem je učešće, pored naučnika iz Bosne i Hercegovine, uzeli i naučnici iz europskih zemalja. Da je riječ o veoma ozbiljnom naučnom sadržaju edukativnog karaktera najbolje potvrđuju broj učesnika na naučnoj konferenciji 18 (osamnaest).

 Prije početka naučne konferencije održana je i promocija drugog broja časopisa Historijski pogledi čiji je izdavač Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla. Promotori su bili: dr. sc. Senija Milišić, prof. dr. Adnan Velagić i prof. dr. Sead Selimović.

Utjecaj srpske i hrvatske politike u Bosne i Hercegovine, predstvalja na neki način dodatno educiranje i podizanje svijesti kod mladih historičara, pa i studenata o važnosti i značaju njihovih utjecaja, ciljeva i pretenzija na Bosnu i Hercegovinu. Naučna konferencija bila je podstrek svim budućim historičarima, da kontinuirano prate i održavaju naučne skupove iz historije Bosne i Hercegovine, osobito iz oblasti političkih, društvenih, privrednih, kulturnih i prosvjetnih prilika procesa i utjecaja srpske i hrvatske politike na iste. Naučna konferencija podstakla je razmjenu iskustava sa naučnicima iz drugih susjednih zemalja o historijskim procesima u Bosni i Hercegovini, da tragaju i istražuju nove historijske činjenice o tih događajima koji su obilježili historiju Bosne i Hercegovine.

Aktualna pitanja bosanskohercegovačke historije vezana za utjecaj srpske i hrvatske politike i njihovih pretenzija na prostor Bosne i Hercegovine potrebne su za narod Bosne i Hercegovine, zatim za učenike, studente i sve druge ljude kako bi se svima ukazao više godišnji (hiljadugodišnji) kontinuitet postojanja države Bosne i Hercegovine. Iz tog razloga  smatrali smo da je potrebno i na ovaj način ukazati na značaj, potrebu i neminovnost očuvanja historije Bosne i Hercegovine u svim njenim fazama kroz koje je prošla kroz historiju. Iz ovih razloga smo planirali na naučnoj konferenciji „Bosna i Hercegovina u srpskim i hrvatskim koncepcijama od početka XIX stoljeća do 2019. godine“, dodatno dati značaj ovim pitanjima, jer je to potreba historijske nauke, ali i historiografije u cjelini. 

Linkovi sa web stranica i internet portala:

Historiografija.ba https://www.historiografija.ba/historijski-pogledi-2.php?fbclid=IwAR2PheNKEQHlft66qDdQ02glxoPVQWKreMvoVA7B1rKIrFhyHbD7ONSUryo

JP RTV TK: https://rtvtk.ba/u-tuzli-pocela-naucna-manifestacija-historijski-pogledi-2/?fbclid=IwAR1cRGmMiLCKQRrcD6yvLyZ_8I0FQ1VehgvKSTllrxgXpe2qvI3YT861eiE

BoljaTuzla.ba http://boljatuzla.ba/naucna-manifestacija-historijski-pogledi-ovaj-vikend-uhotelu-minero/?fbclid=IwAR3veF2iPFy0kumVeSMtvP_NAIYg0K2AfkDiepY7afOkOoGoDTdmlTHI7UQ

Aktuelno.ba http://aktuelno.ba/naucna-manifestacija-historijski-pogledi-2-tuzla-2019/?fbclid=IwAR3UsgwW3aDyFjWhSayOuVq3QvgU2Iy320jSidAhzkvALW4QzGPCL0QKq6Q

tuzlainfo.ba https://www.tuzlainfo.ba/index.php/novosti/item/19445-centar-za-istrazivanje-moderne-i-savremene-historije-tuzla-najava-naucne-manifestacije-historijski-pogledi?fbclid=IwAR2tCiiKKYI6fyvA3W9bOqcgqjo6tjJxio6CasBCgcLWiuI5It5EiAzR_Sk

tuzlarije.net http://bhstring.net/tuzlauslikama/tuzlarije/viewnewnews.php?id=90632&fbclid=IwAR1smM7CQLSnFK8N5UdyZfVxpVnTqcLGV4c-ydryeOXVZ3N0WWNfKiKgSzU