Novosti i aktivnosti Centra

OBJAVLJENA KNJIGA PROF. DR. SENAIDA HADŽIĆA

OBJAVLJENA KNJIGA PROF. DR. SENAIDA HADŽIĆA

U izdanju Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla i Arhiva Tuzlanskog kantona iz štampe je izašla nova publikacija prof. dr. sc. Senaid HADŽIĆ, “VELIKI ZAOKRET: Bosna i Hercegovina u vremenu tranzicije (od 1880-ih do 1950-ih)”, Tuzla 2021, 493 str. Historijom ekonomske tranzicije Bosne i Hercegovine, posebno za period poslije Drugoga svjetskog rata, nisu seRead more about OBJAVLJENA KNJIGA PROF. DR. SENAIDA HADŽIĆA[…]